در اطلاعیه همراه اول آمده است:

دور از هم، به یاد هم

در آخرین یلدای قرن

بسته های ترافیکی یلدای سلامت

  • ارائه از ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ لغایت  ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ برای بازه های مصرفی ۱۵ و ۳۰ روزه با قیمت های استثنایی

شرکت مخابرات ایران
ارتباطی فراگیر