اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز :  دادگاه فدرال عراق در پی شکایت چهار تن از نمایندگان مجلس این کشور، نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری ناس کورد با انتشار تصویری از حکم صادر شدە توسط دادگاه فدرال عراق در بارە پاسخ بە شکایت چهار تن از نمایندگان مجلس این کشور کە هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری عراق را فاقد صلاحیت و شرایط لازم بە منظور تصدی این منصب دانستە بودند؛ گزارش دادکە دادگاه این شکایت را وارد دانستە و حکم بە لغو نامزدی هوشیار زیباری دادە است.

در شکایت مطرح شدە از سوی دیلان غفور صالح، کریم شکور محمد و کاروان علی یارویس نمایندگان اتحادیە میهنی و علی ترکی جسوم نمایندە جریان مستقلون در مجلس عراق، علیە نامزدی هوشیار زیباری آمدە کە وی بنا بە مادە ۶۸ قانون اساسی عراق، فاقد شروط و صلاحیت لازم برای تصدی ریاست جمهوری عراق است و با توجە بە اینکە نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور قرار است فردا دوشنبە برگزار شود، خواستار رسیدگی فوری دادگاه بە این شکایت وتصمیم گیری در مورد صلاحیت نامزد حزب دمکرات شدە بودند.

در حکم دادگاه فدرال نیز نامزدی زیباری با استناد بە همان مادە قانونی لغو شدە و آمدە کە وی در ماه اوت سال ۲۰۱۶ از سوی مجلس عراق بە اتهام فساد مالی از منصب وزارت دارایی دولت وقت عراق برکنار شدە و بە همین دلیل فاقد شروط تعیین شدە برای تصدی ریاست جمهوری است.

مجلس عراق پیشتر نام زیباری را جزو نامزدهای تائید صلاحیت شدە برای ریاست جمهوری اعلام کرده بود.

منصب ریاست جمهوری عراق بنا بە توافق های سیاسی میان جریان های سنی و شیعە و کرد عراقی بە کردهای این کشور تخصیص یافتە و طی سال های گذشتە این منصب بر اساس توافق های میان احزاب کردستانی در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە، اما در این دورە و دورە پیش حزب دمکرات خواستار تصدی این منصب شد و در سال ۲۰۱۸ فواد حسین را بە عنوان نامزد تصدی این منصب معرفی کردە و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای این منصب نازمد کرد.

در سال ۲۰۱۸ برهم صالح نامزد اتحادیە میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و بە مقام ریاست جمهوری عراق برسد و در این دورە نیز وی نامزد اتحادیە میهنی برای تصدی این منصب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست