ناصر عتباتی با حضور در روستای بند از حریم رودخانه شهرچایی و تصرفات و ساخت و سازهای انجام گرفته بازدید به عمل آورد.

او هدف از این بازدید را اجرایی کردن تاکیدات و دستورات رئیس قوه در خصوص رفع هر گونه تصرف از بستر و حریم رودخانه ها و بررسی تصرفات و ساخت و ساز های غیرقانونی انجام شده توسط برخی افراد فرصت طلب در حریم و بستر رودخانه شهرچایی بیان کرد.

عتباتی تاکید کرد: جای بسی تاسف است که تعدادی فرصت طلب این گونه بستر و حریم رودخانه را تصرف کرده و می بایست هم این افراد و هم کسانی که مسئول محافظت و صیانت از این منابع و حریم عمومی را دارند پاسخگو باشند.

او در حین این بازدید از روند اجرای احکام برخی ساخت و سازه های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه در حاشیه روستای بند بازدید و با مجریان حکم هم صحبت و دستورات لازم را درخصوص ادامه عملیات اجرایی به ایشان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان بازدید با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه کرج و همچنین آزادسازی حریم دریاچه خزر در شهرهای شمالی ، تصریح کرد: این روند به کل کشور از جمله استان آذربایجان غربی هم تسری دارد، دستور ویژه ای مبنی بر بازدید و حضور متولیان و مسئولین ادارات مرتبط در اولین فرصت از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه و پیگیری امور مربوط را صادر کرد.

گفتنی است؛ حاشیه و حریم سد مهاباد نیز در سال های از سوی کسانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را دارند، فنس کشی و دیوار کشی شده است در خصوص اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، مسئولان اختلاف نظر دارند. مدیر امور آب مهاباد این اراضی را ملک شخصی می داند و مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی هم آنها را جز منابع طبیعی معرفی می کند.