آزمون سراسری کنکور امسال، در روزهای ۲۹ تا ۳۱ مرداد و اول شهریور برگزار شد. در این آزمون، بیش از یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۴۹ نفر در ۳۹۲ شهر کشور با هم به رقابت پرداختند.