محمد دهقان  گفت: در راستای تسهیل تجارت مرزی در استان، ۱۹۰ هزار کارت مرزنشینی در شهرستان‌های مختلف صادر شده است.

دهقان  افزود: این کارت‌ها در محدوده‌های ۲۰ و ۳۰ کیلومتری مرز صادر شده که افراد علاقه مند می‌توانند، کارت پیله وری را بر روی کارت مرزنشینی فعال کنند.

او اضافه کرد: از این تعداد، ۱۷۷ هزار و ۵۰۱ فقره مربوط به مرزنشینان ۳۰ کیلومتری و ۱۲ هزار و ۹۷۴ فقره نیز مربوط به مرزنشینان در محدوده ۲۰ کیلومتری است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: کسانی که کارت پیله وری را بر روی کارت مرزنشینی فعال می‌کنند، می‌توانند تمام کالا‌های مجاز را از طریق گمرکات وارد کنند.

دهقان اظهار کرد: همچنین پیله‌وران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مرزنشینی فعال از مجوز واردات برای مناطق عادی ۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۱۰۰ دلار استفاده کنند.

او گفت: در سال جاری نیز برای تسهیل تجارت مرزی مرزنشینان، ۲ هزار ۲۰۴ فقره کارت پیله وری در آذربایجان غربی صادر شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی افزود: هدف از صدور این کارت ها، تامین حداقل معیشت مرزنشینان است.