مشروح اخبار

صدای خاموش تجرد قطعی

صدای خاموش تجرد قطعی

وقتی جمعیت به سنی برسد که دیگر در میزان تجرد کاهشی ایجاد نشود، آن سن را، سن تجرد قطعی می‌گویند.

چه کسانی خودرو را گران کردند؟

چه کسانی خودرو را گران کردند؟

موج افزایش قیمت خودرو چند وقتی است که بازار این محصول را فرا گرفته و از سال ۹۶ که ثبات نسبی در بازار حاکم بود دیگر شاهد کاهش یا ثبات قیمت نبوده‌ایم.

© 2018 AvayMarz News Agency. All rights reserved | Powered By : www.IraniFile.ir