مشروح اخبار

 خادم عرب باغی دادستان ماکو شد

 خادم عرب باغی دادستان ماکو شد

قاسمی : با فعالیت این دفاتر 92 درصد ابلاغهای قضایی الکترونیکی شده و از مراجعه مردم به اماکن قضایی کاسته شده و این امر باعث جلوگیری از اطاله دادرسی می...

© 2018 AvayMarz News Agency. All rights reserved | Powered By : www.IraniFile.ir