اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : مرکز آمار ایران اعلام کرد: شمار سفر خارجی ایرانی ها در بهار ۹۷ بیش از ۶۶۵ هزار سفر بود که نسبت به بهار ۹۶ حدود ١٢.٧ درصد کاهش را نشان می دهد؛ هزینه هر سفر خارجی نیز به طور میانگین حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران روز دوشنبه اعلام کرد: تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بود که نسبت به بهار ١٣٩۶، حدود ۹٫۳ درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار ١٣٩٧ حاکی است در فصل بهار ١٣٩٧، بیش از ١٧ میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشته‌اند که نسبت به خانوارهای سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار ١٣٩۶)، ۱٫۱درصد افزایش یافته است.

نتایج این طرح نشان دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر ۷۷۵ هزار تومان هزینه کرده اند که نسبت به هزینه های سفر هر خانوار در بهار ١٣٩۶ حدود ۶٫۷ درصد افزایش یافته است.

تعداد سفرهای داخلی در بهار ۹۷ حدود ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار سفر بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، حدود ٩.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

تعداد سفرهای خارجی در مدت یاد شده بیش از ۶۶۵ هزار سفر بود که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی است: متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر بیش از ١٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩۶ حدود ۰٫۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

به طور میانگین، سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ١٧٠ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر حدود ۵٠ هزار تومان هزینه داشته است.

با وجود کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده که نسبت به بهار ١٣٩۶ حدود ۱۰٫۷ درصد افزایش داشته است.
در مجموع، میانگین هزینه هر سفر (متوسط هزینه های سفرهای داخلی و خارجی) در بهار ١٣٩٧، بیش از ١١٧ هزار تومان بوده که کاهش ۱٫۳ درصدی نسبت به بهار سال ١٣٩۶ داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست