اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق و مجازات متخلفان انتخابات مجلس را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ماده ۵۷، این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن ماده ۶۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۶- علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:

هر گونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور.

رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی.

رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری.

رأی دادن بیش از یک بار.

تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدوم کردن، جابجایی، ربودن و یا اختفای آرا، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات.

کم و یا زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری.

تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.

تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز و یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.

توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات.

دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).

دخالت در امر انتخابات با سند و یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأموران نیروی انتظامی.

انجام و یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی.

توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان، ناظران و یا افراد متفرقه در محل اخذ رأی به رأی دهنده.

استفاده از نمادهای خاص مانند لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رأی.

افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی.

اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.

اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی.

انتقال یا جابجایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی.

باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی گیری بدون مجوز قانونی.

ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

تبصره یک؛ مجازات تخلف از بند ۲۲ این ماده علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک و بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنجم قانون مجازات اسلامی و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره دو- چنانچه ارتکاب هر یک از جرایم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه ماده ۵۸ طرح اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده زیر به عنوان ماده (۶۶ مکرر یک) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۶ مکرر یک- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۱ این قانون و تبصره یک آن تخلف انتظامی بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست