اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : عبدالسلام معروفی، فعال اجتماعی، با اشاره به چالش انتخاب مدیران، از سهم خواهی برخی از جریان ها و نمایندگان و عدم حضور نخبگان و مدیران توانمند و متعهد در آذربایجان غربی انتقاد کرده و معتقد است؛ اگر به آن دسته از مدیران متعهد و نخبگان در استان بها داده می شد، الان جلوی فرار نخبگان و مغزها گرفته می شد و بسیاری از نخبگان هم گوشه نشین نمی شدند.

علم مدیریتی طول دوران یک مدیر را ۴ سال در نظر گرفته و معمولا عرف بر آن است قریب به اتفاق مدیران بعد از تغییر دولت ها در دوره اول جابجا شده و جای خود را به شخص دیگری می سپارند و فقط به صورت محدود کسانی بمدت ٨ سال در دو دولت متفاوت و یا یک دولت در جایگاه مدیر باقی مانده اند.

اما اصلی ترین چالش در زمان تغییر و جابجایی مدیران، انتخاب نیروی جایگزین بر اساس شاخصه های پیش رو در آن حوزه کاری و همچنین در یک دستگاه اجرایی است و اینکه چرا دستگاه های اداری ما و متولیان امر در پرورش مدیران توانمند ضعیف عمل کرده و در بسیاری از مواقع یا شاهد بازگشت به گذشته های مدیریتی هستیم و یا باید زمین و زمان را به هم بزنیم تا یک مدیر توانمند و متعهد و جهادی ولو همراه با دولت و سیاست های مجموعه انتخاب کنیم.

هر چند یکی از دلایل این چالش انتخاب مدیران همفکر و همراه دولت ها در ادوار مختلف می باشد و یا اینکه سهم خواهی برخی از جریان ها و افکار ، نمایندگان، حاشیه ها و…. برای استفاده‌ از نفرات آنها علت پیدایی این چالش می شود اما به اذعان نگارنده و بسیاری از صاحب نظران علت اصلی این مساله عدم پرورش مدیران در بدنه دستگاه های اجرایی و نبود یک برنامه مدون در نظام اداری کشور و همچنین ضعف ساختاری در حوزه کارشناسی ادارات و از همه مهمتر بها ندادن به نیروهای توانمند فارغ از جریان همراه خود و حذف نخبگان  است، که هنوز بعد از ۴٣ سال از عمر انقلاب قریب به اتفاق نیروها در دولت های مختلف جابجا شده و کمتر شاهد حضور نیروها ، افکار و نفرات جدید با شیوه های نوین مدیریتی و چرخش نخبگان هستیم.

معمولا افراد فقط از یک صندلی به صندلی دیگر نقل مکان کرده و اینکه هر مدیری که سکان هدایت مجموعه خود را بدست می گیرد معمولا معاونین و یا تیم مدیریتی همراه خود را از نیروهای ضعیف تر از حد تصور آن سیستم انتخاب می کند تا مبادا رودست مدیر بلند شده و یا افرادی را پرورش نمی دهند تا بعد از رفتنش خیال آن مجموعه و سیستم اداری و حوزه های تصمیم گیر در کلان و خرد برای آینده این سازمان راحت باشد و دیگر دنبال مدیر در خارج از مجموعه نگردند.

بدون شک در کشور و حتی استانی مثل آذربایجان غربی نخبگان، مدیران و نیروهای توانمند، متعهد و متخصصی هستند که اگر به آنها بها و میدان داده می شد، الان شاهد حضور و وجود صدها مدیر دیگر بودیم و یا حتی جلوی فرار نخبگان و مغزها هم گرفته می شد و همچنین بسیاری از نخبگان گوشه نشین نمی شدند.

در حالی که اگر در نظام اداری موضوع پرورش مدیران از هر جریان و گروهی و صرفا بر اساس توانایی، شایستگی، تقوا و در طراز انقلاب فارغ از مسائل حاشیه ای، گروهی، قومی و مذهبی در دستور کار قرار می گرفت و اینکه بر اساس شاخصه ها میدان داده می شد امروز در این دولت و چه بسا دولت های گذشته و یا حتی آینده با چالش انتخاب مدیر در ادارات و نهادهای مختلف روبرو نبوده و هر مدیری که جابجا می شد در همان سازمان و مجموعه چندین گزینه توانمند می توانست جایگزین آن شخص شده و حتی سهم خواهی و حاشیه ها هم به حداقل رسیده و نظام اداری توانمند تر و پیشرفته تری را شاهد بوده و بدنه کارشناسی فعال تری را شاهد می شدیم.

با این حال و شرایط پیشنهاد می شود حال که در گام دوم انقلاب بوده و برای عبور از برخی از بحران های پیش رو و چالش های زیادی که کشور و مردم را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و…با خود درگیر ساخته و جهان هم در یک وضعیت دگرگون افتاده ؛ در کنار مولفه‌های مدیریتی و موضوع اعتبارات، رفع تبعیض ها و دهها نکته ریز و درشت چاره ای جز آسیب شناسی موارد پیش رو و تغییر رویه در مدیریت ها ، نظام اداری و پرورش مدیران در حوزه های مختلف بر اساس شاخصه های فردی و اجتماعی و بدون در نظر گرفتن برخی از حاشیه ها و انتخاب مدیران توانمند وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست