اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : در جریان سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی و در جلسه شورای اداری استان مصوبات زیر به تصویب رسید.

۱- مبلغ ۲۲۶۴  میلیارد تومان برای اجرای ۴۰ طرح در سفر دوم هیات دولت به استان آذربایجان غربی مصوب و مقرر گردید در بخش های مختلف عمرانی، بهداشت و درمان ، کشاورزی و……. به استان آذربایجان غربی تخصیص داده شود.

۲- مقرر گردید ازجمع ۲۲۶۴ میلیارد تومان ، مبلغ ۱۱۲۸ میلیارد تومان از محل خزانه و ۱۱۳۶ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار ۴۰ پروژه تعریف شده در سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان غربی درنظر گرفته شود.

۳- مقرر گردید از اعتبارات مصوب و تعریف شده از محل ۱۱۳۶ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی ، بمنظور احیاء دریاچه ارومیه و تثبیت وضعیت آن مبلغ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار  برای انتقال رودخانه زاب به حوزه دریاچه ارومیه اختصاص داده شود.

۴- مصوب گردید مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب و تعریف شده برای تکمیل سد سردشت  اختصاص یابد.

۵- مصوب گردید برای اجرای دو طرح مصوب آموزش عالی و تکمیل آن  ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات مصوب و تعریف شده تخصیص داده شود  .

۶- مصوب گردید بمنظور اجرای ۳ طرح تعریف شده آموزش و پرورش ۸۲ میلیارد تومان  اعتبار از اعتبارات مصوب و تعریف شده در نظر گرفته شود .

۷- مصوب گردید برای اجرای شش طرح فرهنگی و گردشگری ۳۵ میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات مصوب و تعریف شده تخصیص داده شود .

۸- مقرر گردید بمنظور عملیاتی نمودن ۴ پروژه در حوزه ورزش و جوانان مبلغ ۱۴ ملیارد تومان از اعتبارات مصوب و تعریف شده اختصاص داده شود.

۹- مصوب گردید برای اجرا و تکمیل نمودن ۷ طرح در حوزه بهداشت و درمان ۱۷۲ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب و تعریف شده منظور گردد.

۱۰- مصوب گردید مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای دو طرح در حوزه عمران شهری و روستایی از اعتبارات مصوب و تعریف شده اختصاص یابد.

۱۱- مصوب گردید برای رونق بخش حمل و نقل در استان  ۳۲۵ ملیارد تومان اعتبار از اعتبارات مصوب و تعریف شده در نظر گرفته شود .

۱۲- مصوب گردید بمنظور رشد و توسعه بخش کشاورزی با توجه به ویزگی های خاص استان ۵۲۹ ملیارد تومان از اعتبارات مصوب و تعریف شده اختصاص یابد .

۱۳- مصوب گردید مبلغی بالغ بر  ۸۶۸ ملیارد تومان اعتبار در حوزه منابع آب از اعتبارات مصوب و تعریف شده تخصیص داده شود .

۱۴- مصوب گردید برای اجرای یک طرح در حوزه  بازرگانی ۱۰۰ ملیارد تومان اعتبار از اعتبارات مصوب و تعریف شده در نظر گرفته شود .

۱۵- مقرر گردید به منظور حسن اجرا و تامین اعتبارات لازم اهتمام و نظارت وِیژه ای از ناحیه مقام عالی استان  جهت عملیاتی نمودن ۴۰ پروژه مصوب صورت پذیرد .

۱۶- مقرر گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنترل و نظارت لازم را جهت پیشرفت کار در رابطه با تخصیص اعتبار معمول و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه منتقل نمایند.

۱۷- مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نظارت و کنترل ویژه ای نسبت به اجرایی نمودن پروژه ها و تامین اعتبارات لازم داشته و گزارشات لازم را هر دو هفته یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

۱۸- همچنین از محل منابع داخلی وزارت نیرو مقرر گردید با هدف افزایش پایداری برق منطقه و توسعه ی صادرات انرژی به کشورهای همسایه و توسعه ی صنایع استان نسبت به تکمیل خط رینگ ۴۰۰ کیلو ولت برق و پست های مربوطه اطراف دریاچه ارومیه با برآورد اولیه اعتباری به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان تا پایان دولت دوازدهم اقدام گردد. این رینگ بین شهرهای خوی، تبریز ، ارومیه و ماکو خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست