اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

کلید این اتاق در دست کیست ؟

مگر قابل قبول است که اعضای مناصبی با این اهمیت بدون ردشدن از فیلتر نهادهای امنیتی بر کرسی هیئت‌رئیسه اتاق ایران بنشینند؟ می‌توان به بهانه استقلال بخش خصوصی و چنین تعابیری، درب‌ها به‌روی هر کسی باز کرد؟ بخش‌ خصوصی مهم‌تر است یا امنیت‌ملی؟ 

آبروداری کنید لطفا !

آبرو و اعتبار یک کشور به رضایت عمومی مردم آن است. رضایتی که ناشی از برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه در یک جامعه سالم و عادلانه است. آبروداری کنید لطفا!

ورود محیط زیست به وضعیت نامطلوب مدیریت پسماندهای ساختمانی شهر ارومیه

بر اساس این بازدید مقرر شد شرکت آب منطقه ای نسبت به آزادسازی حریم رودخانه و شهرداری ارومیه نیز نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی و انتقال آن به مراکز مجاز دفن پسماندهای عمرانی اقدام فوری بعمل آورند.

ایران در جهان

آذربایجان غربی

اجتماعی

فیلم ها و گالری تصاویر

ارتباطات و فناوری اطلاعات